Contacta con nuestro equipo y resuelve tus dudas

EQUIP D’ADVOCATS

Advocat Barcelona Francesc Rovira

Francesc de Paula Rovira Llor


Advocat

Veure currículum complet

DON FRANCESC DE PAULA ROVIRA LLOR, advocat ejerciente en l’Il·lustre Col·legi de Barcelona, amb domicili professional a Barcelona – 08036

Web: www.rovirallor.es

FORMACIÓ ACADÈMICA

1.1º.- Graduat Superior en Dret per l’Institut Europeu de Dret i Economia (INEDE), actualment UIC <Universitat Internacional de Catalunya> anys 1988 a 1993.

1.2º.- Llicenciat en Dret per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), any 1988 a 1993.

1.3º.- Suficiència Investigadora (excel·lent) com Doctorant en Dret Penal, per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), any 1995 a 1997.

1.4º.- Master en Dret Penal per l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) any 2005.

1.5º.- Agent de la Propietat Immobiliària pel Ministeri de Foment, any 2001.

CURSOS DE FORMACIÓ I ESPECIALITZACIÓ

EN DRET PENAL

2.1º.- Seminari sobre el nou Codi Penal de 1995, cursat en l’Institut d’Estudis Superiors Abad Oliva, l’any 1996, actualment Fundació Universitària Sant Pablo.

2.2º.- Jornada sobre els nous processos penals impartit pel ICAB, al març de 2003.

2.3º.- Assistència a les “Ultimis Reformis en matèria processal”, impartides pel ICAB, al febrer de 2004.

2.4º.- Curs d’Accés al Torn Especial de Víctimes de Violència Domèstica (3ª edició) ICAB any 2006.

2.5º.- Curs d’Especialització Lletrada en la Jurisdicció de Menors impartit pel ICAB any 2009.

2.6º.- Seminari Enfoqui XXI, Reforma del Codi Penal, any 2.010.

2.7º.- Jornada ESADE de la Reforma Penal de l’any 2.010.

2.8º.- Curs d’accés al Tribunal del Jurado impartit pel ICAB, l’any 2012.

2.9º.- «Reforma del Codi Penal. Delictes Econòmics» ESADE, maig 2014.

2.10º.- «Nova Reforma Codi Penal» ICAB juny 2015, 12 hores lectives.

2.11º .- «La Reforma Penal de 2015». Wolter kluwer Formació, juliol 2015, 70 hores lectives.

2.12º.- «Curs sobre la Reforma del Codi Penal 2015». De l’1 d’octubre de 2015 al 4 de febrer de 2016. ICAB 2016.

ALTRES CURSOS DE FORMACIÓ

3.1º.- Curs especial per a “EXECUTIUS DE SOCIETATS I EXPERTS TRIBUTARIS”, cursat en l’Institut d’Estudis Superiors Abad Oliva, en els anys 1993 – 1994, actualment Fundació Universitària Sant Pablo.

3.2º.- Curs de Dret Urbanístic, impartit per la «Comissió de Cultura», Secció Dret Administratiu del ICAB, any 1999.

3.3º.- Curs sobre La Nova Llei d’Enjudiciament Civil, impartit per la Universitat Oberta de Catalunya, any 2.000.

3.4º.- «Jornada nova Llei Concursal», impartit pel ICAB, 4 de febrer de 2004.

3.5º.- Curs de Dret Concursal impartit pel ICAB durant els mesos de 26 febrer a 8 juliol de l’any 2004.

3.6º.- Seminari Enfoqui XXI, Nova normativa de Catalunya sobre Propietat Horitzontal, any 2006.

3.7º.- Seminari Enfoqui XXI, Nova Legislació de Catalunya sobre Drets Reals, any 2006.

3.8º.- Seminari Enfoqui XXI, Dret Immobiliari, IV Jornada, gener de 2008.

3.9º.- XXXI Curs de Drets Humans. Democràcia i Drets Humans. «Institut de Drets Humans de Catalunya», 36 hores lectives. 21 de març de 2013.

3.10º.- «XXI Congrés de Responsabilitat Civil 2014» de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, impartit els dies 15 i 16 de maig de 2014.

3.11º.- «XIV Congrés Nacional d’Advocats Especialitzats en Responsabilitat Civil i Segur», celebrat en el ICASBD, els dies 6 a 8 de novembre de 2014.

3.12º.- «Jornada sobre el Llibre VI Codi Civil Català», impartit per Seminari Enfoqui XXI, abril 2017.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

4.1º.- Adscrit al Servei de Defensa d’Ofici de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona, en l’especialitat de Dret penal general des de l’any 1996.

4.2º.- Adscrit al Servei de Defensa d’Ofici de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona, en l’especialitat de Violència contra la dona, des de l’any 2006.

4.3º.- Adscrit al Torn d’Ofici de la Jurisdicció de Menors des de l’any 2009.

4.4º.- Adscrit al Torn d’Ofici en la Jurisdicció especial del Tribunal del Jurado des de març 2012.

4.5º.- Advocat Ejerciente del ICAB, des de l’any 1994.

4.6º.- “Soci fundador de “Rovira Llor Advocats SLP”.

4.7º.- “Soci Fundador Praxi Legal i Fiscal SCP”.

4.8º.- Membre Associació Espanyola d’Advocats Especialitzats en Responsabilitat Civil i Segur.

4.9º.- Professor de ISDE (Institut Superior de Dret i Economia) en l’obra BIG DATA, en Dret Penal Substantiu i en Dret Processal Penal, des d’abril 2017.

ARTICULOS PUBLICATS

5.1º.- «Delictes contra els Drets dels Treballadors». “La Vanguardia”, en separata Revesteixi “Togues Biz”, el dijous 27/10/2005.

5.2º.- «Publicitat i Llei de Societats Professionals». “La Vanguardia”, en separata Revesteixi “Togues Biz”, el dijous 5/10/2006.

5.3º.- «Actualment no es concep que una empresa aquest desproveïda d’assessorament en Dret Penal». Diari Expansió: “Assessorament Jurídic i Financer”, maig 2007.

5.4º.- «La Facultat de l’Audiència Nacional per Denegar l’Ordre de Detenció i Lliurament realitzat per un Tribunal Comunitari, per causa del principi de Sobirania». Revesteixi “Togues Biz. Empreses” nº 1 juliol 2009.

5.5º.- «Delictes contra la Seguretat del Tràfic. Articles 379.2º & 383 CP: Concurs de Normes o de Delictes?» Revesteixi “Togues Biz. Empreses” nº 3 juny 2010.

5.6º.- «Inducció a la Prostitució de Menors. Art. 187.1 CP» Revesteixi “Togues Biz. Empreses” data 27/07/2011.

5.7º.- “Complicitat necessària de l’art. 28 CP versus Complicitat accessòria de l’art. 29 CP”. Revesteixi “Togues Biz. Empreses” data: juny 2012”.

5.8º.- «Condemna a l’Absolt després de revaloració de la prova directa sense inmediación pel Tribunal d’Apel·lació». Togues Biz, octubre de 2013.

5.9º.- «Esclaus de la Llei». Togues Biz, desembre 2.013.

5.10º.- «Breu Extracte de les modificacions de la LECrim., pel 13/2015, de 5 d’octubre, per a l’Enfortiment de les Garanties Processals i Regulació dels Mitjans de Recerca Tecnològica i per Llei 41/2015, de 5 d’octubre, d’Agilitació de la Justícia Penal.» Togues Biz, octubre 2015.

5.11º.- «Ús Provisional i Anticipat per la Policia Judicial dels Béns del Presumpte Delicte. Art. 367 sexies LECrim.»

5.12º.- «Delictes realtivos a la Prostitució i a la Corrupció de Menors». BIG DATA. ISDE. Abril 2017.

5.13º.- «Delictes sobre l’Ordenació del Territori i l’Urbanisme». BIG DATA. ISDE. Abril 2017.

5.14º.- «Obertura a Judici Oral. Els escrits de Defensa». BIG DATA. ISDE. Abril 2017.

5.15º.- «Els Escrits d’Acusació». BIG DATA. ISDE. Abril 2017.

5.16º.- «La Denúncia». BIG DATA. ISDE. Abril 2017.

5.17º.- «La Querella». BIG DATA. ISDE. Abril 2017.

5.18º.- Director i conductor del programa de radio DUDA LEGAL, emitit durant l’any 2021, en RKB, 106.9 de la FM.

Advocada Barcelona Victoria

Victoria Núñez Úbeda


Gerent de la Sociedad

Veure currículum complet

DONYA VICTORIA NÚÑEZ ÚBEDA, amb domicili professional a Barcelona-08036, c/ Provença, nº 214, 5º, telèfon 934 127 848, Fax.: 934395 167, i e-mail: victoria@rovirallor.es, després de cursar els estudis sobre administració d’empreses i formar-se en serveis administratius per a advocats en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, s’incorpora l’any 1999 a la signatura «ROVIRA LLOR ADVOCATS SL», www.rovirallor.es, sent la responsable d’atenció al client, així com d’administració, consolidant-se com a gerent i apoderada de la Firma, després de la transformació de la societat de responsabilitat limitada en societat de responsabilitat limitada professional d’advocats, a partir de l’any 2003, amb la seva inscripció en el registre mercantil i en el registre de societats professionals de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, sent un dels membres fundadors de la societat professional «PRAXI LEGAL I FISCAL», www.praxislf.com.

Conductora del programa DUDA LEGAL emitit en l’any 2021 en RKB, dial 106.9 de la FM.

L’equip d’advocats de Rovira Llor està altament qualificat i preparat per a afrontar casos en qualsevol mena de branques del dret. Les nostres oficines a Barcelona fan que el nostre equip d’advocats es pugui integrar de manera eficaç amb els nostres clients. Rovira Llor advocats i tot el seu equip d’advocats estan preparats per a afrontar qualsevol situació.