Loader
 

Equip

francesc

Advocat ejerciente en l'Il·lustre Col·legi de Barcelona, amb nombre professional 20.804

Francesc de Paula Rovira Llor

Advocat

Mòbil 657 960 814

rovirallor@gmail.com

Veure currículum Complet

DON FRANCESC DE PAULA ROVIRA LLOR, proveït de DNI nº 46.126.038-K, Advocat ejerciente en l’Il·lustre Col·legi de Barcelona, amb nombre professional 20.804, amb domicili professional a Barcelona – 08036, c/ Provença, nº 214, 5º, telèfon +34 934 127 848; Fax.: +34 934 395 167, mòbil1: +34 657 960 814, mòbil 2: +34 615 101 438, e-mail: francesc@rovirallor.es; rovirallor@gmail.com; victoria@rovirallor.es. Web: www.rovirallor.es; www.praxislf.com.

 

FORMACIÓ ACADÈMICA

 

1.1º.- Graduat Superior en Dret per l’Institut Europeu de Dret i Economia (INEDE), actualment UIC <Universitat Internacional de Catalunya> anys 1988 a 1993.

 

1.2º.- Llicenciat en Dret per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), any 1988 a 1993.

 

1.3º.- Suficiència Investigadora (excel·lent) com Doctorant en Dret Penal, per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), any 1995 a 1997.

 

1.4º.- Master en Dret Penal per l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) any 2005.

 

1.5º.- Agent de la Propietat Immobiliària pel Ministeri de Foment, any 2001.

 

CURSOS DE FORMACIÓ I ESPECIALITZACIÓ

EN DRET PENAL

 

2.1º.- Seminari sobre el nou Codi Penal de 1995, cursat en l’Institut d’Estudis Superiors Abad Oliva, l’any 1996, actualment Fundació Universitària Sant Pablo.

 

2.2º.- Jornada sobre els nous processos penals impartit pel ICAB, al març de 2003.

 

2.3º.- Assistència a les “Ultimis Reformis en matèria processal”, impartides pel ICAB, al febrer de 2004.

 

2.4º.- Curs d’Accés al Torn Especial de Víctimes de Violència Domèstica (3ª edició) ICAB any 2006.

 

2.5º.- Curs d’Especialització Lletrada en la Jurisdicció de Menors impartit pel ICAB any 2009.

 

2.6º.- Seminari Enfoqui XXI, Reforma del Codi Penal, any 2.010.

 

2.7º.- Jornada ESADE de la Reforma Penal de l’any 2.010.

 

2.8º.- Curs d’accés al Tribunal del Jurado impartit pel ICAB, l’any 2012.

 

2.9º.- «Reforma del Codi Penal. Delictes Econòmics» ESADE, maig 2014.

 

2.10º.- «Nova Reforma Codi Penal» ICAB juny 2015, 12 hores lectives.

 

2.11º .- «La Reforma Penal de 2015». Wolter kluwer Formació, juliol 2015, 70 hores lectives.

 

2.12º.- «Curs sobre la Reforma del Codi Penal 2015». De l’1 d’octubre de 2015 al 4 de febrer de 2016. ICAB 2016.

 

ALTRES CURSOS DE FORMACIÓ

 

3.1º.- Curs especial per a “EXECUTIUS DE SOCIETATS I EXPERTS TRIBUTARIS”, cursat en l’Institut d’Estudis Superiors Abad Oliva, en els anys 1993 – 1994, actualment Fundació Universitària Sant Pablo.

 

3.2º.- Curs de Dret Urbanístic, impartit per la «Comissió de Cultura», Secció Dret Administratiu del ICAB, any 1999.

 

3.3º.- Curs sobre La Nova Llei d’Enjudiciament Civil, impartit per la Universitat Oberta de Catalunya, any 2.000.

 

3.4º.- «Jornada nova Llei Concursal», impartit pel ICAB, 4 de febrer de 2004.

 

3.5º.- Curs de Dret Concursal impartit pel ICAB durant els mesos de 26 febrer a 8 juliol de l’any 2004.

 

3.6º.- Seminari Enfoqui XXI, Nova normativa de Catalunya sobre Propietat Horitzontal, any 2006.

 

3.7º.- Seminari Enfoqui XXI, Nova Legislació de Catalunya sobre Drets Reals, any 2006.

 

3.8º.- Seminari Enfoqui XXI, Dret Immobiliari, IV Jornada, gener de 2008.

 

3.9º.- XXXI Curs de Drets Humans. Democràcia i Drets Humans. «Institut de Drets Humans de Catalunya», 36 hores lectives. 21 de març de 2013.

 

3.10º.- «XXI Congrés de Responsabilitat Civil 2014» de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, impartit els dies 15 i 16 de maig de 2014.

 

3.11º.- «XIV Congrés Nacional d’Advocats Especialitzats en Responsabilitat Civil i Segur», celebrat en el ICASBD, els dies 6 a 8 de novembre de 2014.

 

3.12º.- «Jornada sobre el Llibre VI Codi Civil Català», impartit per Seminari Enfoqui XXI, abril 2017.

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

 

4.1º.- Adscrit al Servei de Defensa d’Ofici de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona, en l’especialitat de Dret penal general des de l’any 1996.

 

4.2º.- Adscrit al Servei de Defensa d’Ofici de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona, en l’especialitat de Violència contra la dona, des de l’any 2006.

 

4.3º.- Adscrit al Torn d’Ofici de la Jurisdicció de Menors des de l’any 2009.

 

4.4º.- Adscrit al Torn d’Ofici en la Jurisdicció especial del Tribunal del Jurado des de març 2012.

 

4.5º.- Advocat Ejerciente del ICAB, des de l’any 1994.

 

4.6º.- “Soci fundador de “Rovira Llor Advocats SLP”.

 

4.7º.- “Soci Fundador Praxi Legal i Fiscal SCP”.

 

4.8º.- Membre Associació Espanyola d’Advocats Especialitzats en Responsabilitat Civil i Segur.

 

4.9º.- Professor de ISDE (Institut Superior de Dret i Economia) en l’obra BIG DATA, en Dret Penal Substantiu i en Dret Processal Penal, des d’abril 2017.

ARTICULOS PUBLICATS

 

5.1º.- «Delictes contra els Drets dels Treballadors». “La Vanguardia”, en separata Revesteixi “Togues Biz”, el dijous 27/10/2005.

 

5.2º.- «Publicitat i Llei de Societats Professionals». “La Vanguardia”, en separata Revesteixi “Togues Biz”, el dijous 5/10/2006.

 

5.3º.- «Actualment no es concep que una empresa aquest desproveïda d’assessorament en Dret Penal». Diari Expansió: “Assessorament Jurídic i Financer”, maig 2007.

 

5.4º.- «La Facultat de l’Audiència Nacional per Denegar l’Ordre de Detenció i Lliurament realitzat per un Tribunal Comunitari, per causa del principi de Sobirania». Revesteixi “Togues Biz. Empreses” nº 1 juliol 2009.

5.5º.- «Delictes contra la Seguretat del Tràfic. Articles 379.2º & 383 CP: Concurs de Normes o de Delictes?» Revesteixi “Togues Biz. Empreses” nº 3 juny 2010.

 

5.6º.- «Inducció a la Prostitució de Menors. Art. 187.1 CP» Revesteixi “Togues Biz. Empreses” data 27/07/2011.

 

5.7º.- “Complicitat necessària de l’art. 28 CP versus Complicitat accessòria de l’art. 29 CP”. Revesteixi “Togues Biz. Empreses” data: juny 2012”.

 

5.8º.- «Condemna a l’Absolt després de revaloració de la prova directa sense inmediación pel Tribunal d’Apel·lació». Togues Biz, octubre de 2013.

 

5.9º.- «Esclaus de la Llei». Togues Biz, desembre 2.013.

 

5.10º.- «Breu Extracte de les modificacions de la LECrim., pel 13/2015, de 5 d’octubre, per a l’Enfortiment de les Garanties Processals i Regulació dels Mitjans de Recerca Tecnològica i per Llei 41/2015, de 5 d’octubre, d’Agilitació de la Justícia Penal.» Togues Biz, octubre 2015.

 

5.11º.- «Ús Provisional i Anticipat per la Policia Judicial dels Béns del Presumpte Delicte. Art. 367 sexies LECrim.»

 

5.12º.- «Delictes realtivos a la Prostitució i a la Corrupció de Menors». BIG DATA. ISDE. Abril 2017.

 

5.13º.- «Delictes sobre l’Ordenació del Territori i l’Urbanisme». BIG DATA. ISDE. Abril 2017.

 

5.14º.- «Obertura a Judici Oral. Els escrits de Defensa». BIG DATA. ISDE. Abril 2017.

 

5.15º.- «Els Escrits d’Acusació». BIG DATA. ISDE. Abril 2017.

 

5.16º.- «La Denúncia». BIG DATA. ISDE. Abril 2017.

 

5.17º.- «La Querella». BIG DATA. ISDE. Abril 2017.

victoria

Responsable d'atenció al client, així com d'administració, consolidant-se com a gerent i apoderada de la Firma

Victoria Núñez Úbeda

Gerent de la Societat

Mòbil 615 101 438

victoria@rovirallor.es

Veure currículum Complet

DONYA VICTORIA NÚÑEZ ÚBEDA, major d’edat, casada, proveïda de DNI nº 46.741.156-G, amb telèfon mòbil: 615 101 438, i domicili professional a Barcelona-08036, c/ Provença, nº 214, 5º, telèfon 934 127 848, Fax.: 934395 167, i e-mail: victoria@rovirallor.es, després de cursar els estudis sobre administració d’empreses i formar-se en serveis administratius per a advocats en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, s’incorpora l’any 1999 a la signatura «ROVIRA LLOR ADVOCATS SL», www.rovirallor.es, sent la responsable d’atenció al client, així com d’administració, consolidant-se com a gerent i apoderada de la Firma, després de la transformació de la societat de responsabilitat limitada en societat de responsabilitat limitada professional d’advocats, a partir de l’any 2003, amb la seva inscripció en el registre mercantil i en el registre de societats professionals de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, sent un dels membres fundadors de la societat professional «PRAXI LEGAL I FISCAL», www.praxislf.com.

montse-lopez-abogados-rovira-llor

Abogada ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona con número de colegiada 44.262

Montse López Grabuleda

Abogada

Mòbil 644 430 075

montse@rovirallor.es

 

Veure currículum Complet

MONTSE LÓPEZ GRABULEDA, Abogada ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona con número de colegiada 44.262

FORMACIÓN ACADÉMICA

  • Examen estatal de aptitud profesional para el ejercicio de la abogacía
  • Máster de Acceso a la Abogacía – Universitat Oberta de Catalunya
  • Grado de Derecho – Universitat Oberta de Catalunya
  • Graduado en Investigación Privada – Universitat de Barcelona