DRET PENAL

Advocats en Dret Penal


Els Advocats en Dret Penal de Rovira Llor, comptem amb un alt nivell d’especialització i una llarga experiència professional en la defensa dels interessos de persones físiques i jurídiques.

Un advocat penalista, és el que s’ha especialitzat en Dret Penal, la branca jurídica que regula tots els delictes i les seves penes, imposant unes certes penes indicades en les lleis i/o els codis penals de cada país.

Som experts en diversos àmbits en delictes productius i comptem amb l’habilitat d’iniciar un procés penal contra un particular, un organisme públic o una empresa involucrats en la comissió d’un delicte, basant-nos en el Codi Penal i la Llei d’Enjudiciament Criminal.

El nostre primer objectiu sempre és detectar els problemes i les necessitats dels nostres clients i oferir-los l’estratègia més adequada i el millor assessorament per al seu cas.

Els professionals en dret penal de Rovira Llor Advocats estan completament qualificats i amb més de 25 anys d’experiència defensant els interessos de persones físiques i jurídiques.

¿Què és el dret penal?

El dret penal és la branca que estableix i regula el càstig de crims o delictes imposant unes certes penes indicades en as lleis i/o els codis penals de cada país. Els advocats penalistes són els especialistes en el Dret Penal i duen a terme els treballs de defensa o acusació.

DELICTES CONTRA LA INTEGRITAT CORPORAL:

 • Assassinat
 • Homicidi
 • Avortament
 • Lesions

DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT:

 • Detencions Il·legals
 • Segrest
 • Amenaces
 • Coaccions
 • Tracta éssers humans

Sol·licitar informació

Completa el formulari i ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible.
  Vies de contacte

  DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT SEXUAL:

  • Abusos Sexuals
  • Agresions Sexuals a menors de 16 anys
  • Assetjament Sexual
  • Exhibicionisme i Provocació Sexual
  • Inducció a la prostitució
  • Explotació Sexual
  • Corrupció de Menors

  DELICTES CONTRA LA INTIMITAT:

  • Descubriment i Revelació de Secrets
  • Violació de domicili
  • Violació de domicili de persona jurídica
  • Violació d’establiment obert al públic

  DELICTES CONTRA L’HONOR

  • Calúmnia
  • Injúria

  DELICTES CONTRA LES RELACIONS FAMILIARS:

  • Trencament deures de custòdia
  • Inducció de Menors a l’abandó de domicili
  • Sostracció de Menors
  • Abandó de Família
  • Impagament de pensió alimentària

  DELICTES ECONÒMICS I CONTRA EL PATRIMONI:

  • Furto
  • Robatori
  • Extorsió
  • Robatori d’Ús i Furt d’Ús
  • Usurpació
  • Estafa
  • Administració Deslleial
  • Apropiació Indeguda
  • Defraudacions de fluid elèctric i anàlogues

  DELICTES D’INSOLVÈNCIA:

  • Alçament de Béns
  • Frustració de l’Execució

  DELICTE DE DANYS

  DELICTES CONTRA LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

  • Delictes contra la Propietat Intel·lectual
  • Delictes contra la Propietat Industrial
  • Delictes contra el Mercat
  • Delictes contra els consumidors
  • Delictes de corrupció en els negocis

  DELICTES SOCIETARIS:

  • Delictes societaris comesos per l’Administrador o Conseller Delegat
  • Delictes societaris comesos pel Soci Majoritari

  ENCUBRIMENT.

  DELICTES CONTRA ELS DRETS DELS TREBALLADORS

  DELICTES CONTRA LA HISENDA PÚBLICA I LA SEGURETAT SOCIAL

  DELICTES CONTRA ELS DRETS DELS TREBALLADORS

  DELICTES CONTRA L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC I DEL MEDI AMBIENT:

  • Delictes sobre l’Ordenació del Territori
  • Delictes sobre el Patrimoni Històric
  • Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient
  • Delictes contra la Flora i Fauna
  • Delictes contra animals domèstics

  DELICTES CONTRA LA SALUD PÚBLICA:

  • Substàncies que NO causen greu mal a la salut
  • Substàncies que causen greu mal a la Salut

  DELICTES CONTRA LA SEGURETAT VIAL:

  • Conducció sota efectes de l’alcohol o drogues o substàncies psicotròpiques
  • Conducció sense punts
  • Conducció sense permís de circulació
  • Conducció temerària
  • Negativa a realitzar les proves de detecció d’alcohol o substàncies psicotròpiques o drogues

  DELICTES DE FALSETAT:

  • Falsificació documento públic
  • Falsificació documento mercantil
  • Falsificació documents privats
  • Falsificació targetes de crèdit o dèbit

  DELICTE D’USURPACIÓ:

  • Usurpació de l’Estat Civil
  • Usurpació de Funcions Públiques
  • Usurpació de funció professional

  DELICTES CONTRA L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA:

  • Prevaricació
  • Abandó de destí
  • Omissió del deure de perseguir determinats delictes
  • Desobediència a l’autoritat
  • Denegació d’Auxili
  • Infidelitat en la custòdia de documents
  • Violació de Secrets
  • Suborn
  • Tràfic d’Influències
  • Malversació cabals públics
  • Frau subvencionis
  • Exaccions Il·legals
  • Negociacions i Activitats Prohibides als Funcionaris Públics
  • Abús en l’exercici del càrrec

  DELICTES CONTRA L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA:

  • Prevaricació
  • Omissió del deure d’impedir delictes
  • Encobriment
  • Realització arbitrària del propi dret
  • Acusació i denúncia falses
  • Fals Testimoniatge
  • Obstrucció a la Justícia
  • Deslleialtat Professional
  • Trencament de Condemna o Mesura Cautelar

  DELICTES COMESUS PELS FUNCIONARIS PÚBLICS CONTRA LES GARANTIES CONSTITUCIONALS:

  • Delictes contra la llibertat Individual
  • Delictes contra la inviolabilitat del domicili
  • Delictes contra la intimitat
  • Delicte contra altres drets individuals

  DELICTES CONTRA L’ORDRE PÚBLIC:

  • Atemptats contra l’Autoritat
  • Resistència
  • Desobediència
  • Desordres Públics

  DELICTES DE VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA I DELICTES DE CIOLÈNCIA DOMÈSTICA

  EXECUCIONS PENALS:

  • Suspensió de Penes
  • Substitució de Penes
  • Pagaments Fraccionats de Multes
  • Treballs en Benefici de la Comunitat
  • Tramitació d’Indults
  • Extinció responsabilitat penal, cancel·lació antecedents penals i policials