Loader
 

Dret Penal

Delictes contra la integritat corporal:

Assassinat, Homicidi, Avortament, Lesions.

Delictes contra la Llibertat:

Detencions Il·legals, Segrest, Amenaces, Coaccions, Tracta éssers humans.

Delictes contra la llibertat Sexual:

Abusos Sexuals, Agressions Sexuals, a menors de 16 anys, Assetjament Sexual, Exhibicionisme i Provocació Sexual, Inducció a la prostitució, Explotació Sexual, Corrupció de Menors.

Delictes contra la intimitat:

Descobriment i Revelació de Secrets. Violació de domicili. Allanamiento de domicili de persona jurídica. Allanamiento d’establiment obert al públic.

Delictes contra l’Honor:

Calúmnia. Injúria.

Delictes contra les relacions familiars:

Trencament deures de custòdia. Inducció de Menors a l’abandó de domicili. Substracció de Menors. Abandó de Família. Impagament de pensió alimentosa.

Delictes Econòmics i contra el Patrimoni:

Furt. Robatori. Extorsió. Robatori d’Ús i Furt d’Ús. Usurpació. Estafa. Administració Deslleial. Apropiació Indeguda. Defraudacions de fluid elèctric i anàlogues.

Delictes d’Insolvència:

Alçament de Béns. Frustració de l’Execució.

Delictes de Danys

Delictes contra la Propietat Intel·lectual i industrial:

Delictes contra la Propietat Intel·lectual. Delictes contra la Propietat Industrial. Delictes contra el Mercat. Delictes contra els consumidors. Delictes de corrupció en els negocis.

Delictes Societaris:

Delictes societaris comesos per l’Administrador o Conseller Delegat. Delictes societaris comesos pel Soci Majoritari.

Encobriment.

Delictes contra els Drets dels Treballadors.

Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social.

Delictes contra els Drets dels Treballadors.

Delictes contra l’Ordenació del Territori, Urbanisme i Protecció del Patrimoni Històric i del Medi ambient:

Delictes sobre l’Ordenació del Territori. Delictes sobre el Patrimoni Històric. Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient. Delictes contra la Flora i Fauna. Delictes contra animals domèstics.

Delictes contra la Salut Pública:

Substàncies que NO causen greu dany a la salut. Substàncies que causen greu dany a la Salut.

Delictes contra la Seguretat Vial:

Conducció sota efectes de l’alcohol o drogues o substàncies psicotrópiques. Conducció sense punts, Conducció sense permís de circulació. Conducció temerària. Negativa a realitzar les proves de detecció d’alcohol o substàncies psicotrópiques o drogues.

Delictes de Falsedat:

Falsificació documento públic. Falsificació documento mercantil. Falsificació documents privats. Falsificació targetes de crèdit o dèbit.

Delicte d’Usurpació:

Usurpació de l’Estat Civil. Usurpació de Funcions Públiques. Usurpació de funció professional.

Delictes contra l’Administració Pública:

Prevaricació. Abandó de destinació. Omissió del deure perseguir determinats delictes. Desobediència a l’autoritat. Denegació d’Auxili. Infidelitat en la custòdia de documents. Violació de Secrets. Suborn. Tràfic d’Influències. Malversació cabals públics. Frau subvencionis. Exaccions Il·legals. Negociacions i Activitats Prohibides als Funcionaris Públics. Abús en l’exercici del càrrec.

Delictes contra l’Administració de Justícia:

Prevaricació. Omissió del deure impedir delictes. Encobriment. Realització arbitrària del propi dret. Acusació i denúncia falses. Fals Testimoniatge. Obstrucció a la Justícia. Deslleialtat Professional. Trencament de Condemna o Mesura Cautelar.

Delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties Constitucionals:

Delictes contra la llibertat Individual. Delictes contra la inviolabilitat del domicili. Delictes contra la intimitat. Delicte contra altres drets individuals.

Delictes contra l’Ordre Públic:

Atemptats contra l’Autoritat. Resistència. Desobediència. Desordres Públics.

Delictes de Violència contra la Dona i Delictes de Violència Domèstica.

Execucions Penals:

Suspensió de Penes. Substitució de Penes. Pagaments Fraccionats de Multes. Treballs en Benefici de la Comunitat. Tramitació d’Indults. Extinció responsabilitat penal, cancel·lació antecedents penals i policials.

Sol·licitar Informació